Croeso i Wrecsam Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » ArianArian

O gynilo i brynu rhywbeth newydd i ti dy hun, hyd at ymgeisio am grant myfyriwr, mae arian yn ffrind ac yn elyn mewn mesurau cyfartal. Os caiff ei reoli’n briodol a chyda pharch gall helpu ti i wneud pethau na allet eu gwneud fel arall, ond os caiff ei drin yn y modd anghywir gall dy adael di mewn trafferthion ac mewn dyled.

Efallai fod gen ti gyfrif banc yn barod ac efallai dy fod yn meddwl pa un yw’r ffordd orau i gynilo dy arian, neu efallai dy fod yn chwilio am dy swydd daledig gyntaf ac yn meddwl tybed beth yw’r isafswm cyflog cenedlaethol. Efallai fod gen ti hawl i gymhorthdal incwm neu fudd-daliadau a bod angen cyngor arnat ti am y dull gorau o ymgeisio amdanynt.

Mae rhai pobl yn byw yn hapus ar ychydig iawn o arian, tra bod eraill yn ymdrechu i gael pethau materol na ellir eu hennill ond drwy fod â chyfrif banc iach. Pa bynnag gategori rwyt ti ynddi, yn yr adran hon fe gei di'r holl wybodaeth sy’n angenrheidiol i wneud penderfyniadau ariannol fel person ifanc.

Related Media

Useful Links

12 CommentsPostiwch sylw

ship1

Rhoddwyd sylw 54 mis yn ôl - 22nd March 2010 - 12:14pm

i have no money left for booze :(

National Editor

National Editor

Rhoddwyd sylw 54 mis yn ôl - 23rd March 2010 - 10:39am

Just as well, ship1 - booze is bad for you (and illegal for anyone under 18)!

Read this:
http://www.youngnewport.co.uk/en/info/health/smoking-and-alcohol/alcohol/

cid

cid

Rhoddwyd sylw 54 mis yn ôl - 23rd March 2010 - 11:45am

booze is alright as long as you enjoy it and dont do your liver in cause of stupid drinking

National Editor

National Editor

Rhoddwyd sylw 54 mis yn ôl - 24th March 2010 - 10:17am

Have a look at Drinkaware's Youth Strategy:
http://www.drinkaware.co.uk/talking-to-under-18s/professionals/youth-strategy

danielweeks

danielweeks

Rhoddwyd sylw 39 mis yn ôl - 24th May 2011 - 10:17am

you're all alcoholics and need to quit

Sam Sprout (Editor)

Sam Sprout (Editor)

Rhoddwyd sylw 39 mis yn ôl - 24th May 2011 - 10:28am

There's quite a big difference between enjoying a drink occasionally and being an alcoholic. Obligatory links to alcohol section and Alcoholics Anonymous.

thechilledoutwelshman

Rhoddwyd sylw 37 mis yn ôl - 21st July 2011 - 20:56pm

Got to save money now as work has finished for the summer!!! :(

SynysterKatie

SynysterKatie

Rhoddwyd sylw 35 mis yn ôl - 27th September 2011 - 19:00pm

I wouldn't consider myself an alcoholic, but I do enjoy my drink! I'm sensible when I drink and whoever I'm drinking with I always take care of my other friends around me...
In my opinion, it's okay to drink but not obsessive drinking or drinking because of silly reasons such as heart break, loss of a friend/family member etc. because you will probably end up doing something stupid...

All in all, as long as your taking care and drinking sensibly! :)

PS3Girl

PS3Girl

Rhoddwyd sylw 31 mis yn ôl - 8th February 2012 - 15:55pm

Just wondering is there anything on how 14 year olds can earn money because i just had a baby sister so we are tight on money, and i hardly get any except when its my birthday and christmas which is near the end of the year. I would like to have a little job or something to earn money as there are things i want to get and want to save up for. I have been looking around for a job but just can find anything anywhere for someone my age. Can anyone help me or give any advice.

Sam Sprout (Editor)

Sam Sprout (Editor)

Rhoddwyd sylw 31 mis yn ôl - 8th February 2012 - 16:09pm

@PS3Girl, I'm not sure off the top of my head apart from babysitting and paper rounds but if you give Meic a buzz/visit they might have some useful info for you...

http://www.meiccymru.org/
Freephone: 080880 23456
Text: 84001

PS3Girl

PS3Girl

Rhoddwyd sylw 31 mis yn ôl - 8th February 2012 - 16:49pm

Thank you Sam, i shall look into that

best username ever

Rhoddwyd sylw 15 mis yn ôl - 14th May 2013 - 14:53pm

hi

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill 50