Croeso i Wrecsam Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Youth Service Centres and Projects


Er mwyn gwybod pa weithgareddau a gynhelir yn ymyl lle rydych yn byw, neu yn yr ardaloedd cyfagos, cliciwch ar y map i ddod o hyd i'r rhaglenni cyffrous sy'n digwydd ledled Wrecsam.


Coedpoeth Centre
of Excellence

Ruabon Centre
of Excellence


Llay Centre
of Excellence

The Vic Centre
of Excellence


Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50