Croeso i Wrecsam Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Fy amser i ddisgleirio ...

Postiwyd gan lisa young wrexham o Wrecsam - Cyhoeddwyd ar 03/04/2012 am 16:25
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Chwaraeon a Hamdden

Dechreuodd y cyfan gyda’r Gweithwyr Ieuenctid yn y Siop Wybodaeth yn Wrecsam yn fy enwebu i am y cyfle unwaith mewn bywyd hwn. Pan wnaethon nhw ofyn os oedd yn iawn iddyn nhw fy enwebu i, fe ddywedais i ‘Byddai’n fraint ac yn anrhydedd’. Ar ôl hynny roedd rhaid i mi aros tan fis Rhagfyr 2011 cyn cael gwybod fy mod i wedi cael fy newis. Rydw i wedi clywed bod degau o filoedd o bobl wedi eu henwebu ac roeddwn i’n meddwl ‘Ydy fy stori i’n ddigon gafaelgar i gymryd rhan mewn rhywbeth mor fawr â hyn’ … a’r ateb oedd bod fy stori wedi taro deuddeg. Pan gefais y neges e-bost ym mis Rhagfyr roeddwn i ar ben fy nigon, a doeddwn i ddim yn medru credu mod i’n mynd i fod yn gwneud hyn. Fe wnaethon nhw ofyn i mi gadw’r cyfan yn ddistaw tan fis Mawrth… dim ond fy nheulu a ffrindiau agos gafodd wybod. Roedd hyn oherwydd bod rhaid iddyn nhw gynnal gwiriadau diogeledd ar bawb cyn gwneud y newyddion yn gyhoeddus ddydd Llun diwethaf (19 Mawrth). 


Ddydd Gwener cefais neges e-bost arall yn dweud fy mod i’n gludwr swyddogol y ffagl ar gyfer Gemau Olympaidd 2012, yn rhedeg yn Wrecsam ddydd Mercher, 30 Mai. Roeddwn i’n… na, dydy geiriau ddim yn gallu disgrifio sut roeddwn i’n teimlo … ond unwaith eto doeddwn i ddim yn cael dweud wrth y byd tan ddydd Llun. Pan ddaeth dydd Llun fe wnes i ddweud wrth fy holl ffrindiau ar Facebook a phawb roeddwn i’n eu nabod. Roedd yr ymateb a gefais i ddydd Llun a’r dyddiau canlynol yn rhyfeddol!!! Roedd pawb yn dweud ‘da iawn’ a ‘llongyfarchiadau’. Fe wnaeth hynny wneud i mi sylweddoli pa mor fawr ydy’r digwyddiad hwn, pawb yn siarad am y peth ac yn dweud y byddan nhw’n dod i ’ngwylio i ar y diwrnod, ac roedd hynny’n fy ngwneud yn falch iawn o fod yn un o’r unigolion sy’n cynrychioli pobl o Wrecsam. 


Flwyddyn yn ôl roeddwn i’n gwybod am Gemau Olympaidd 2012, ond doeddwn i ddim yn gwybod y buaswn i’n cael y cyfle gwych yma, ac rydw i mor ddiolchgar i’r Gweithwyr Ieuenctid yn y Siop Wybodaeth, Lowri, Lisa a Kath, a wnaeth ddangos eu ffydd ynof a dangos eu bod yn credu y buaswn i’n medru cymryd rhan yn y digwyddiad enfawr hwn. Mi fuaswn i’n hoffi dweud diolch o galon wrthyn nhw a fy nheulu a’m ffrindiau sydd eisoes wedi dangos eu cefnogaeth yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Rydw i mor falch fy mod i’n dod o Wrecsam!!!  

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50