Croeso i Wrecsam Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Lansio: Cefnogi busnes gyfer pobl 16 i 30 oed yn Wrecsam wledig

Postiwyd gan lisa young wrexham o Wrecsam - Cyhoeddwyd ar 14/02/2012 am 15:45
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Gwaith a Hyfforddiant

Lansio: Cefnogi busnes gyfer pobl 16 i 30 oed yn Wrecsam wledig

       Y Cynllun Grantiau Lansio – Cyfle i wneud cais am hyd at £1500 i lansio’ch busnes er mwyn troi syniad yn wirionedd

       Cefnogi Busnes – Cyngor a chymorth i fusnesau presennol a chyn dechrau

       Y Fforwm Lansio – Cyfarfod mentrwyr ifanc eraill, rhwydweithio a thrafodaethau ar fod mewn busnes yng nghefn gwlad Wrecsam

Gwefan y Lansio

www.lansiowrecsam.co.uk

       Llawn o wybodaeth ddefnyddiol am ble i gael cymorth fel rhywun ifanc yn dechrau busnes; yn cynnwys help ar ddechrau, cynlluniau busnes, cyllid a llawer mwy.

       Cael gwybod mwy am y prosiect ac ymuno i gael diweddariadau rheolaidd.

Y Cynllun Grantiau Lansio

       I fod hawl i’r cynllun grant rhaid i chi fod:

      yn 16-30 oed

      fod wedi’ch lleoli yng nghefn gwlad Wrecsam

      fod chynllun busnes

       Gwneud cais am hyd at £1500

       90% gyda chyllid cyfatebol

       Mae modd rhoi arian ar gyfer unrhyw gostau sydd eu hangen i ddechrau busnes, gan gynnwys hyfforddi, offer, teithio, gofal plant, cyngor arbenigol, deunyddiau marchnata ac ati.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch Charli Dickenson, Swyddog Prosiect Ymgysylltu Ieuenctid ar 01978 298392neu anfon e-bost i charli.dickenson@wrexham.gov.uk

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50