Welcome to Young Wrexham! Please sign up or login

Cystadleuaeth Stori Fer! (Diweddariad)

Posted by CLICdan from Vale Of Glamorgan - Published on 16/07/2010 at 10:01
0 comments » - Tagged as Creative Writing, School Holiday Activities

  • st2
  • st3

English version

*********************************

Mae'r gystadleuaeth hon wedi cau. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar y 5ed o Awst yn ystod parti lansio theSproutZine2 yn Grassroots ar Charles St. Am fanylion pellach, edrycha yma.

Ymgeiswyr:

Pob lwc!

*********************************
I ddathlu lansio eu llyfrau newydd, mae’r awduron lleol, Jaque Thay a Lynda Nash wedi cydweithio gyda theSprout i gynnal cystadleuaeth ysgrifennu creadigol.

Mae Jaque a Lynda, sydd ill dau yn raddedigion Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Morgannwg, wedi cyhoeddi eu gwaith yn flaenorol yn Antholeg Ysgrifennu Creadigol Daps.

Mae llyfr cyntaf Jaque Thay o straeon byrion, Jaque's Magic Beans & other stories, a Ashes of a Valleys Childhoodgan Lynda Nash, allan bellach ac mae’r awduron yn teithio Cymru ar hyn o bryd fel rhan o Bookfest Oxfam.

Bydd yr enillydd lwcus yn derbyn copi wedi ei arwyddo o Jaque's Magic Beans & other stories ac Ashes of a Valleys Childhood yn ogystal thaleb llyfr £10 i Waterstone’s.

Sut i ymgeisio:

Mae’r rheolau’n syml cyflwynwa stori o 1500 o eiriau neu lai i theSprout cyn Gorffennaf 26ain ac fe gei di ymgeisio am y gystadleuaeth (mae hynny’n golygu bod gen ti lai na 3 wythnos, felly cer ati i ysgrifennu!).


Gall ysgrifennu am unrhyw beth o dy ddewis a bydd Jaque a Lynda yn eu darllen i gyd! Byddant yn cyhoeddi eu hoff stori ar Awst 6ed.


Gall fod yn ffeithiol neu yn ffuglen, a gall hyn yn oed fod yn ddetholiad o ddarn mwy. Ychwanega'r geiriau ‘Cystadleuaeth Stori Fer’ at y teitl neu eu rhoi ar dop y darn wrth ei gyflwyno, er mwyn i ni wybod dy fod yn dymuno iddi gael ei chyflwyno.


Os dymunir cyflwyno stori sydd ar theSprout yn barod, e-bostia dan@thesprout.co.uk gyda’r teitl ac fe fydd e’ yn gwneud yn siŵr y bydd yn cael ei chyflwyno.


Rhaid i ti fod rhwng 11 a 25 oed pan wyt ti'n ymgeisio ac yn byw yng Nghymru.

Ceisiadau Cyfredol:

Pob lwc!

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.